Karl Rejmond Poper, britanski filozof austrijskog porijekla, umro je na današnji dan, 17. septembra 1994. godine, jedan od najuticajnijih mislilaca 20. vijeka.

U filozofiju je uveo “princip opovrgljivosti”, prema kojem se tvrdnja može smatrati naučnom samo ako se u principu može dokazati njena pogrešnost, dok tvrdnje koje ne ispunjavaju taj uslov spadaju u metafiziku.

Djela: “Logika istraživanja”, “Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji”, “Bijeda istoricizma”.