Crnogorski parlament je na Žabljaku na današnji dan, 20. septembra 1991. godine,
proglasio Crnu Goru ekološkom državom.
Prema članu 1 iz Ustava Crne Gore iz 2007. godine Crna Gora je građanska, demokratska,
ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.
Crna Gora je otvorila pregovore u poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene na
Međuvladinoj konferenciji o pristupanju Evropskoj uniji (EU) u Briselu, što je ocijenjeno kao
još jedan značajan korak naprijed na evropskom putu Crne Gore. Troškovi za ovo poglavlje
će iznositi preko milijardu i po eura, a reforme u oblasti ekologije su ranije ocjenjene kao
jedne od najtežih u procesu pristupanja Evropskoj uniji.