Crnogorski parlament je na Žabljaku na današnji dan, 20. septembra 1991. godine, proglasio Crnu Goru ekološkom državom.

Prema članu 1 iz Ustava Crne Gore iz 2007. godine Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

Crna Gora je otvorila pregovore u poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju Evropskoj uniji (EU) u Briselu, što je ocijenjeno kao još jedan značajan korak naprijed na evropskom putu Crne Gore. Troškovi za ovo poglavlje će iznositi preko milijardu i po eura, a reforme u oblasti ekologije su ranije ocjenjene kao jedne od najtežih u procesu pristupanja Evropskoj uniji.