Muzička akademija Univerziteta Crne Gore, Bojan Martinović, mladi

Muzička akademija Univerziteta Crne Gore je, od svog osnivanja, master studije organizovala po dvogodišnjem modelu i upravo takva praksa pokazala se kao najzastupljenija i najsuperiornija u Evropi, kada govorimo o umjetničkom obrazovanju, kazao je dekan Akademije prof. Bojan Martinović.

On je dodao da sa sigurnošću može da kaže da vlada veliko interesovanje za novi model master studija, prije svega zato što su master studije logičan nastavak obrazovanja, nadogradnja, odnosno uska specijalizacija stečenih znanja na bachelor studijama.
„Ne manje važna jeste činjenica da je za širok spektar poslova na tržištu rada neophodno minimum 240 ECTS, ali i stečena znanja i vještine koje po logici i sili stvari nije moguće obuhvatiti na bachelor studijama. Od ove godine tu je i olakšavajuća okolnost za sve njih u vidu besplatnih studija, pa treba očekivati i blagi porast interesovanja“, kazao je Martinović.
Prema informacijama koje ima, kaže da postoji i određeni broj kandidata izvan Crne Gore koji će svoju šansu takođe tražiti na prijemnom ispitu.
„Ove godine upisaćemo studente na dva studijska programa: Izvođačke umjetnosti i Opšta muzička pedagogija“, najavio je dekan Martinović.
Broj mjesta će biti, pojašnava on, skladu sa licencom Ministarstva prosvjete, potrebama tržišta rada, ali i na osnovu organizacionih kapaciteta, dok će konačan broj biti manji u odnosu na broj studenata koji se prima na bachelor studijama.
„To je praksa svih visokoškolskih umjeničkih institucija i pokazala se kao višestruko korisna. Prije svega, zbog prirodne selekcije, ali i kompetitivnosti koji dobijemo na prijemnim ispitima, a koja ne smije biti zanemarena ako želimo napredak“, smatra Martinović.
Vijeće Muzičke akademije raspravljaće o strukturi i broju studenata za upis na master studije, a potom projedlog uputiti daljim instancama.
loading…