Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta produžilo je zimski raspust za učenike do 31. januara 2021. godine.

„Poštujući preporuke Ministarstva zdravlja i trenutne epidemiološke mjere, a u saglasnosti sa Sindikatom prosvjete Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je donijelo odluku da se početak trećeg klasifikacionog perioda odloži za 31.01.2022. godine. Obrazovne ustanove su dužne da radne dane za prvu sedmicu nadoknade tokom drugog polugodišta“, zaključeno je u saopštenju.
Izvor: Kolektiv