Međunarodni dan borbe protiv mina

Danas je 4. april, dan borbe protiv mina.

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UN) objavila je 8. decembra 2005. godine, da će se ovaj datum obilježavati kao Međunarodni dan borbe protiv mina. Prvi put je obilježen 04. aprila 2006 godine.  Obilježavanje ovog dana je podsjetnik globalnoj zajednici da mine, municija i neeksplodirana ubojna sredstva i dalje povređuju i ubijaju hiljade ljudi širom svijeta. Ovi zaostaci iz rata, naslijeđeni iz vremena konflikata, zagađuju preko 80 zemalja i područja i svake godine ubijaju i povređuju desetine hiljada ljudi, uključujući i djecu. Zagađena su polja, šume, putevi, staze, čime su stanovništvu uskraćena poljoprivredna dobra i onemogućeno zadovoljavanje esencijalnih potreba.

Međunarodni dan borbe protiv mina ima za cilj da podigne nivo svjestisti o minama, kao i da obilježi napredak koji je do sada postignut u nastojanjima da ih se iskorijeni. Pojam „protivminske akcije“ obuhvata širok spektar aktivnosti, ne samo deminiranje, nego i pomoć žrtvama mina, te edukaciju stanovništva o načinima da ostanu sigurni u okruženju zagađenom minama, kroz časove upozoravanja na opasnost od mina.