Da bi se ostvarilo društvo socijalne pravde, promjene su neophodne u svim segmentima društvenog života, a da bi do njih došlo, prije svega, neophodna je politička volja, ocijenila je predsjednica nevladine organizacije Banka hrane, Marina Medojević.

“Potrebno je izmijeniti zakone o socijalnoj zaštiti, finansijskoj podršci porodici sa djecom i ojačati Centre za socijalni rad u svakom mogućem pogledu. Unaprijeđenje sistema obrazovanja, koje treba da bude dostupno svima, jedna od najvažnijih stvari u tom procesu”, navela je Medojević u saopštenju povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalne pravde.
Ona je dodala da pronalazak posla i dalje ne znači izlazak iz siromaštva, kao i da o realnom stanju najbolje govore podaci o kupovnoj nemoći minimalne, ali i prosječne zarade.
“Moramo imati definisanu opštu sigurnosnu mrežu koja obuhvata visinu dohotka ispod koje ne bi smio pasti nijedan član društva. Ne postoji strateški pristup javnih politika za podizanje značajnog broja ljudi iznad granice siromaštva na kratak i srednji rok”, kazala je Medojević.
Ona je poručila da socijalna zaštita mora sadržati politike tržišta rada i programe koji su namijenjeni lakšem zapošljavanju i koji doprinose učinkovitosti tržišta rada, kao i programe socijalnog osiguranja radi ublažavanja rizika vezanih uz nezaposlenost, zdravlje, invalidnost, nesreću na poslu i starost.
“Pomoć za stanovanje mora biti riješena na održiv način i zavisiti od visine dohotka, imovine, broja članova porodice, stambenih troškovima. Socijalne penzije moraju zaživjeti što prije, a najstariji stanovnici bez ikakvih prihoda ne smiju ostati bez ikakve podrške”, rekla je Medojević.
Ona je saopštila i da pozitivna lista lijekova mora biti proširena, kao i dostupnost liječenja, ocjenjujući da je učestalost javnih apela za liječenje upozoravajuća.
“Povećanje iznosa materijalnih davanja i uspostavljanje socijalnih prodavnica ili bonova za hranu, ne smije se dalje odlagati. Crnoj Gori je prijeko potreban strateški okvir koji će adekvatno odgovoriti na siromaštvo i rastuće društvene nejednakosti”, poručila je Medojević.
Iz Banke hrane su podsjetili da su Ujedinjene nacije donijele 2007. godine odluku da se 20. februar obilježavati kao Svjetski dan socijalne pravde. Države članice su priznale da slavljenje tog dana može pridonijeti učvršćenju napora međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, povećanja zabrinutosti za dostojanstvo rada, jednake mogućnosti i pravični pristup socijalnim dobrima te pravdi za svaku ljudsku osobu, odnosno najjednostavnije ostvarenju “društva za sve”.
“Mišljenja smo da je prije svega, važno je da ljudi ne žive u siromaštvu. Pored toga, država mora da omogući šansu za učestvovanje u društvu kroz jednakost obrazovnih šansi te jednakost šansi između žena i muškaraca”, kazala je Medojević.
Ona je podsjetila da je zbog praćenja socijalne pravde 2008. godine formiran Indeks socijаlne prаvde koji upoređuje šest kriterijuma, odnosno tri grupe pokazatelja.
“Prvu čine pokazatelji siromaštva i nejednakosti. Drugu pristup javnim dobrima, infrastrukturi sa akcentom na pristup kvalitetnom zdravstvu i obrazovanju, informisanje i kultura, a treći segment šanse na tržištu rada i indikatori dostojanstvenog rada”, saopštila je Medojević.
Ona je kazala da bi Direkcija za socijalnu pravdu mogla da informiše koliki je Indeks socijаlne prаvde u Crnoj Gori, kao i da se zalaže za neselektivno zapošljavanje, adekvatne naknade za nezaposlenost, te unapređenje i proširenje obuhvata socijalnih davanja osobama koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.
Crna Gora je, prema riječima Medojević, država sa izrazitim ekonomski i socijalnim nejednakostima.
“Naše stanovništvo je među siromašnijim u Evropi. Zbog toga je neophodno napraviti strategiju kojom bi bile definisane sve aktivnosti usmjerene na smanjenje siromaštva i nezaposlenosti, unapređenje ravnopravnosti, borbu protiv diskriminacije i poštovanja ljudskih prava”, rekla je Medojević.