Na sastanku predstavnika najvišeg rukovodstva Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i dijela renomiranog crnogorskog NVO sektora, u Pljevljima su prezentovani, između ostalog, i novi projekti EPCG u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE), čija realizacija bi trebalo da počne do kraja ove ili tokom prvog polugođa naredne godine. Konstatovano je da su obnovljivi izvori energije prioritet razvoja.
Sastanku su prisustvovali predstavnici NVO „Green Home“, „Eko tim“-a, organizacije „KOD“, kao i predstavnici pljevaljske NVO „Breznica“.
Ponovljeno je opredjeljenje EPCG da, u najvećoj mjeri, investira u razvoj zelene energije i namjera da, kroz obezbjeđenje dijela sredstava iz evropskih fondova i bankarskih institucija, u saradnji sa kredibilnim partnerima, pristupi izgradnji solarnih i vjetroenergetskih kapaciteta.
Ocijenjeno je takođe, da je od izuzetnog značaja i saradnja sa nevladinim sektorom, posebno organizacijama koje u fokusu imaju očuvanje životne sredine.
U tom smislu, NVO sektoru su pezentovani projekti naše kompanije i konstatovano je da se uspješno privode kraju pripreme za izgradnju vjetroelektrane „Gvozd“ na krnovskoj visoravni i solarne elektrane „Briska Gora“ iznad Ulcinja, dok će završetkom Idejnog projekta, u novembru ove godine, biti ispunjeni svi uslovi za početak izgradnje HE „Komarnica“.
“Skupština akcionara, podsjetimo, nedavno je dala ‘zeleno svjetlo’ za izgradnju vjetroparka ‘Gvozd’, a preliminarno je uspostavljena saradnja sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) radi obezbjeđenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta. Potpisivanje Ugovora očekuje se narednih dana, a projekat bi trebalo da počne do kraja ove godine”, saopšteno je iz EPCG.
Kako navode, aktuelni su i potpuno izvjesni projekti, izgradnje pontonske, tj. plutajuće solarne elektrane na Slanom jezeru u Nikšiću za čiju izgradnju su zainteresovane danske kompanije, SE „Velje Brdo“, kao i projekat „Solar 3000+“, koji podrazumijeva ugradnju solarnih panela na krovovima individualnih stambenih objekta, vrijedan oko 30 miliona eura.
“U skladu sa temeljnim opredjeljenjem da investira u razvoj zelene energije, EPCG aktivno radi i na projektu koji podrazumijeva obilježavanje neplodnog zemljišta na kojem bi se takođe instalirali fotonaponski sistemi”, zaključuju iz EPCG.