Turizam

Po procjenama turističke privrede, za ovu sezonu biće neophodno angažovanje oko pet hiljada stranih radnika iz regiona i dalekih destinacija, za šta je krajnji rok sredina maja, poručila je sekretarka Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore, Sanja Marković.

Ona je za Pobjedu kazala da su na nedavnom sastanku sa predstavnicima Vlade apelovali na nadležne institucije da privrednici što prije dobiju odgovore na već aplicirane zahtjeve za vizu D.

“Vrlo brzo ćemo imati priliku da vidimo efekte ovih razgovora”, rekla je Marković.

Viza za duži boravak (viza D) izdaje se strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, radi obavljanja poslovnih aktivnosti, odnosno rada ili vršenja službe u stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i predstavništvima međunarodnih organizacija, akreditovanim u Crnoj Gori, ali ne duže od 180 dana u vremenskom periodu od jedne godine, računajući od dana prvog ulaska.

Ova viza može se izdati ako stranac posjeduje garantno, odnosno pozivno pismo pojedinca ili preduzeća ili drugi dokaz da će to fizičko ili pravno lice snositi troškove njegovog boravka u Crnoj Gori, uključujući i troškove smještaja i izdržavanja, kao i troškove napuštanja Crne Gore.

Problem radne snage je gorući problem ove sezone i Privredna komora tim povodom poziva poslodavce da predaju potpunu dokumentaciju prilikom apliciranja i da iskoriste mogućnost koju daje regulativa da zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad može podnijeti i poslodavac u mjestu namjeravanog boravka stranca.

Marković je rekla da su na posljednjoj sjednici pozvali sve nadležne institucije da se do sljedeće ljetnje sezone, kroz prilagođeni zakonodavni okvir, stvore uslovi i domaće stanovništvo motiviše za rad u turizmu, te pojednostave procedure za sezonsko zapošljavanje stranaca.

“Kada je riječ o predstojećoj sezoni, odnosno aktivnostima koje u kratkom roku mogu dati rezultat, na sjednici je dogovoreno da će MUP preduzeti aktivnosti za: produženi rad sa strankama (po potrebi u dvije smjene) i sve šaltere staviti u funkciju, omogućiti efikasnu dostavu pošte i dozvola primorskim opštinama i kadrovski pojačati admnistraciju primorskih filijala”, kazala je Marković.

Ona je navela da je značajno što će se otvoriti mobilna PJ MUP-a u Petrovcu za privredu koja posluje u opštini Budva, kako bi smanjili gužve na šalterima u PJ Budva i ostvarili zakonski rok za dobijanje dozvole do 15 dana, a za sezonce koji su prošlih godina radili i kraće.

“Privredna komora već duži period ukazuje na izazove sa kojima se njeno članstvo susrijeće kada je u pitanju angažovanje sezonske radne snage, a posebno u sektoru turizma. Rješavanjem aktuelnih problema vezanih za ovo pitanje vodilo bi ka suzbijanju sive ekonomije i smanjenju neformalne zaposlenosti”, rekla je Marković.

Očekuju da će biti omogućeno radnicima Nepala, Indije i dalekih destinacija da se registruju.

“Na nedavno održanom sastanku sa predstavnicima Vlade dogovoreno je da će se, za neophodne saglasnosti, u ovim slučajevima tražiti minimalne bezbjednosne provjere i minimum pokazatelja da radnici sa dalekih destinacija stvarno žele da se vrate u zemlju nakon angažovanja na sezonskim poslovima kao što je da imaju radno iskustvo, istorijat izlaska/ulaska u zemlju, poznavanja engleskog jezika, povratnu kartu”, navela je Marković.

Kako je rekla, neophodna je reforma zapošljavanja sezonskih radnika, pa je tim povodom prije tri godine Privredna komora bila partner na projektu Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika u Jugoistočnoj Evropi, koji je realizovan u saradnji sa Vladom Crne Gore, nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj iz Srbije i uz podršku Njemačke razvojne saradnje.

“Kroz taj okvir pokrenuta je inicijativa za unapređenje efikasnosti sistema angažovanja sezonske radne snage u turizmu. U okviru projekta urađena je Analiza sistema angažovanja sezonskih radnika u sektoru turizma u Crnoj Gori u kojoj je dat detaljan prikaz trenutnog stanja kako bi se identifikovali problemi i definisale preporuke za sprovođenje reforme”, objasnila je Marković.