Javne službe za zapošljavanje moraju imati podršku svih segmenata društva, kako bi na odgovarajući način odgovorile migracijama na tržištu rada koje za njih, privredu, lokalna tržišta i sisteme u cjelini donose velike izazove. To je saopštio vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), Gzim Hajdinaga na otvaranju 22. Direktorske konferencije Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope/CPESSEC, čija je tema „Migracioni tokovi na tržištu rada – mjere i aktivnosti u cilju zadržavanja kvalifikovane radne snage” prenosi Mina Biznis.

Hajdinaga je istakao da se sve zemlje učesnice konferencije, među kojima je pet zemalja Evropske unije i pet zemalja Regiona Jugoistočne Evrope, suočavaju sa migracijama na tržištu rada koje, kako je ukazao, donose velike izazove za privredu, lokalna tržišta rada, javne službe za zapošljavanje i sisteme u cjelini.

“Kretanja se, kao što znamo, odvijaju najvećim dijelom od istoka prema zapadu. Odlazak stručne radne snage u druge zemlje i dolazak radne snage iz drugih obrazovnih sistema na domaća tržišta rada predstavljaju velike izazove za redovne obrazovne sisteme i sisteme obrazovanja odraslih, koje u najvećoj mjeri realizuju javne službe za zapošljavanje.” rekao je Hajdinaga u Petrovcu.

Direktor Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Mirsad Azemović, rekao je da se Crna Gora i zemlje učesnice konferencije susrijeću sa značajnim problemima u obezbeđivanju stručne i kvalifikovane radne snage.

„Očigledan je nedostatak kvalifikovane radne snage, a postoji i izražen nesklad između ponude i potražnje na tržištu rada. Crna Gora se, u ovom trenutku, susrijeće sa izraženim nedostatkom kvalifikovane radne snage u oblasti ugostiteljstva, turizma, poljoprovrede, informacionih tehnologija, kao i u drugim djelatnostima, a to značajno usporava naš privredni razvoj.” rekao je Azemović, dodajući kako potrebno je ojačati politiku u oblasti obrazovanja i obuke naročito izvan formalnog obrazovnog sistema.

Predsjednik Skupštine Unije poslodavaca Crne Gore, Slaviša Šćekić, kazao je da je Crna Gora, i prije negativnih globalnih kretanja, imala problem sa kvalifikovanom radnom snagom.

„Mi nemamo problem samo sa kvalifikovanom radnom snagom, imamo generalno problem sa radnom snagom. Kvalifikovanu snagu treba prvo da proizvedemo. Potrebna nam je politučka stabilnost, sigurnost, pravna sigurnost, jer politička nesigurnost i nestabilnost stvara sve druge nestabilnosti- pravne, ekonomske…“, istakao je Šćekić, dodajući da se rešavanju problema mora pristupiti sistematski.

Šef Odsjeka za domaće tržište rada u Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Siniša Veselinović, kazao je da im je u toj državi najveći izazov zadržati radno aktivno stanovištvo, navodeći da postoji tendecija da su radnici iz te države traženi naročito u državama Evropske unije.

Predstavnica Evropske fondacije za obuku (ETF), Cristina Mereuta, smatra da je neophodno u sistemu obezbijediti stabilno političko okruženje i okruženje za razvoj biznisa kako bi države zadržale kvalifikovanu radnu snagu.

„Takođe, veoma je važno imati na umu da se programske politike preklapaju i da su međusobno povezane, a to znači da sve mjere koje su uvedene u poreskoj politici će uticati na tržište rada i obratno. Za nas je veoma značajno da u slučajevima kada se susrijećemo sa migracijama da se obezbijede kvalifikacije i vještine koje ljudi mogu steći i koristiti.” kazala je Mereuta.

Konferencija je održana u okviru Predsjedavanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Centrom javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope/CPESSEC tokom 2023. godine. Na Stručnoj konferenciji, koja će biti održana sjutra, tema će biti „Obrazovni programi, znanja, vještine i ishodi učenja – usklađenost s potrebama tržišta rada danas i u budućnosti“.

Izvor: Mina Biznis