Manjinski nacionalni savjeti: Poništiti nezakoniti konkurs o raspodjeli sredstavaManjinski nacionalni savjeti: Poništiti nezakoniti konkurs o raspodjeli sredstava

Predstavnici manjinskih nacionalnih savjeta oglasili su se povodom, kako su kazali, očiglednih zloupotreba u radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Zahtijevaju da se poništi javni konkurs o raspodjeli sredstava koji nije raspisan u skladu sa odredbama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, navodi se u saoštenju.
“Direktoru Fonda gospodinu Emiru Daciću i Upravnom odboru Fonda smo se već obratili sa zahtjevom za poništenje tekućeg Javnog konkursa o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu, zbog evidentnog postojanja sukoba interesa, i kršenja zakona koji reguliše ovu oblast, što je utvrdila i Agencija za sprječavanje korupcije, kao i zbog činjenica da predmetni javni konkurs nije raspisan u skladu sa odredbama Zakona o manjinskim pravima i slobodama”, navodi se u saopštenju koje potpisuju: predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Faik Nika, predsjednik Savjeta Muslimana Crne Gore Sabrija Vulić, predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović i predsjednik Hrvatskog savjeta Crne Gore Zvonimir Deković.
Neshvatljivo je, kako su rekli, da i pored pravosnažne i izvršne presude Upravnog suda, a sada i mišljenja ASK-a, Upravni odbor opet raspisuje nezakoniti javni konkurs, rizikujući ponovno poništenje odluke i “trasiranje puta za preduzimanje nezakonitih i netransparentnih radnji”.
“Neshvatljivo je i to što je direktor Fonda potpisao spornu Odluku o raspodjeli sredstava, te nije postupio u skladu sa svojom zakonskom obavezom, niti primijenio materijalno pravo, i skladno tome naložio da se predlog Komisije za vrednovanje vrati na ponovno postupanje i ponovno vrednovanje, imavši dostupno mišljenje da je Komisija, imajući prethodno navedeno u vidu, nesporno nezakonito postupala, dovodeći na taj način u zabludu aplikante, kao i Upravni odbor, nacionalna vijeća i cjelokupnu javnost”, dodaje se u saopštenju.
Kazali su da je, osim navedenih “proceduralnih i prekršajnih razloga”, potrebno naglasiti “nepravedno i nelegitimno postupanje” prema manjinskim nacionalnim zajednicama, odnosno njihovim projektima, a posebno prema načinu raspodjele budžetskih sredstava, i odnosa prema državi i građanima.
“Za ilustraciju navodimo da je na aktuelnom konkursu jedan pojedinac dobio deset puta više novca nego projekti ispred hrvatske zajednice u Crnoj Gori, što je nečuveno i nedopustivo za bilo koju demokratsku zemlju, odnosno njene državne organe! Naziv Fonda je Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, što se odnosi na zaštitu prava manjinskih naroda, a ne partikularnih interesa pojedinih grupacija i/ili pojedinaca, a sve na štetu javnog interesa države”, naglašava se u saopštenju.
Kazali su da su “za ispravnost svoje borbe i pravnu utemeljenost svojih nastojanja” dobili podršku dijela Upravnog odbora Fonda, ministra za ljudska i manjinska prava Fatmira Đeke, kao i predsjednika Vlade Dritana Abazovića.
“Uvjerili smo ih argumentima da bi eventualna raspodjela sredstava po ovakvoj odluci bilo očigledno i umišljajno kršenje zakona”, ističu.
Kazali su da su i protekle sedmice dobili i nepodijeljenu podršku i uvjerenje ministra javne uprave Maraša Dukaja da će, u najkraćem roku, već ove sedmice, poslati Upravnu inspekciju u Fond, koja će utvrditi zakonitost postupanja u ovom slučaju i dati uputstva i rok za ispravku eventualno utvrđenih nepravilnosti.
“Nakon dvomjesečnih nastojanja da nastali problem riješimo unutar Fonda, posebno stoga što u UO-u Fonda ima pravnika, ali i imajući stalno na umu premisu da izbjegnemo konfrontiranja između manjinskih zajednica, odnosno naroda i savjeta koje predstavljamo, moramo konstatovati, nažalost, da je dio UO-a Fonda, među kojima, kako smo naveli, ima i pravnika, i dalje stoje čvrsto na pozicijama direktora, gospodina Dacića, iako su svjesni da svojim činjenjem podstiču nezakonito djelovanje i štete ugledu Fonda i države u cjelini”, dodaje se u saopštenju.
Zbog navedenih činjenica, koje, kako su rekli, predstavljaju samo manji dio nepravilnosti koje su do sada utvrdili, smatraju da poništenje nezakonitog i raspisivanje zakonitog javnog konkursa predstavlja “jedino do kraja legitimno i pravično pravno sredstvo” za rješavanje ovog problema.
Izvor: Vijesti.me