Agencija za elektronske medije i poštanske djelatnosti

Ukupan broj širokopojasnih priključaka na kraju jula, nezavisno od tehnologije koja se upotrebljava za pristup, iznosio je 201,09 hiljada, 0,55 odsto više nego u junu.

U odnosu na isti prošlogodišnji period, broj širokopojasnih priključaka u julu je bio veći 3,93 odsto.Broj korisnika koji su putem optičke mreže (FTTx) pristupili internetu iznosio je 95,38 hiljada, što je 877 više u odnosu na jun.

Broj VDSL priključaka iznosio je 31,25 hiljada, a ADSL 17,68 hiljada.

Prema podacima EKIP-a, WiFi priključaka je u julu bilo 2,13 hiljada.

“Broj ostalih priključaka (satelitski internet, MPLS, iznajmljene linije) iznosio je 342, dva više u odnosu na jun.