Prema informacijama učesnika na berzi, EPCG ce 11,81 miliona sopstvehih akcija prodavati u petak po cijeni od 4,49 EUR na takozvanom aukcijskom tržistu kapitala. Isti ovaj iznos mali akcionari nijesu u mogućnosti da prodaju jer na slobodnom tržistu svoje akcije mogu prodati po cijeni od 3,6EUR

Ova količina je deset odsto ukupnog broja akcija EPCG.
”Ovo je potpuno drugi segment tržišta na kojem se prodaje količina akcija koja je predmet aukcije po početnoj cijeni ili većoj. Na slobodnom tržištu akcije EPCG se sada mogu kupiti po cijeni od oko 3,6 EUR. Onaj ko u ovom slučaju kupi akcije EPCG na aukciji po cijeni od 4,49 EUR nema obavezu da otkupi akcije koje se nude po nižim cijenama na slobodnom tržištu”, saopštio je sagovornik Vijesti.
2019. godine, kada je novcem ove državne energetske kompanije isplaćen odgovarajući iznos dotadašnjem suvlasniku-italijanskoj A2A, EPCG je dobio ovu količinu sopstvenih akcija i u slučaju da ih ne proda,za iste bi morala umanji iznos svojeg kapitala jer ih, prema Zakonu o privrednim društvima, ne bi smjela držati u sopstvenom posjedu više od 3 godine.
Vlada je zainteresovana za kupovinu ovih akcija kako bi povećali učešće države. Predloženim rebalansom budžeta otvorena je mogućnost da Vlada iznosom do 25 miliona EUR može , u kompanijama gdje je sada većinski vlasnik,kupiti skoro polovinu akcija koje prodaje EPCG.
Plan je da EPCG kasnije ovim novcem kupi imovinu nikšićke Željezare, koju bi koristila za svoje potrebe i proizvodnju struje iz solarnih panela.
Imovina Željazare u katastru je upisana na firmu Tosčelik iz Turske.
Vijesti pišu da se zbog ovakvog načina prodaje sopstvenih akcija
državne kompanije i najave Vlade da će ih, novcem poreskih obveznika, kupiti, postavlja pitanje da li je javni interes da se zaobiđu akcije koje se nalaze na strani ponude po nižim cijenama od 4,49 EUR.
Mali akcionari EPCG imaju ukupno svega nešto više od jedan odsto akcija.