Kultura na ruralnim područjima slabo je razvijena i mladi nemaju objekte te vrste u kojima bi mogli da provode slobodno vrijeme, već je svaka njihova sportska ili kulturna aktivnost usmjerena prema gradu, pokazalo je istraživanje u okviru projekta Umrežavanjem do cilja.

Sprovođenje tog projekta vrijednog oko 6,5 hiljada EUR trajalo je trajalo devet mjeseci, pokrenulo ga je Kulturno-umjetničko društvo Ozrinići iz Nikšića, a finansirao Fond za aktivno građanstvo kroz IPA program.

Direktor projekta Julija Rojević kazala je da im je osnovni cilj bio dati doprinos razvoju, integraciji i umrežavanju lokalnih akcija vezanih za kulturu i mlade sa ruralnog područja sa iskusnijim partnerima sa gradskog područja, kao i uvezivanje institucija kulture, kulturno-umjetničkih društava, organizacija građanskog društva, vjerskih zajednica i lokalnih sekretarijata.

„Ostvarena je privatna javna mreža svih zainteresovanih aktera iz oblasti kulture i politike mladih, kao i ojačana svijest o zajedničkom djelovanju svih aktera koji se bave tim oblastima“, kazala je Rojević na konferenciji za novinare u Nikšiću.

Koordinator projekata Jelena Gutović precizirala je da je, u okviru istraživanja, urađena i anketa sa 205 ispitanika, koji su bila djeca i omladina sa ruralnog područja nikšićkih seoskih i prigradskih krajeva Ozrinića, Župe, Kličeva, Straševine i susjedne opštine Plužine, koji su odgovarali na koji način provode slobodno vrijeme.

„Istraživanje je pokazalo da djeca i mladi sa tog područja zavise od kulturnih aktivnosti u gradu, a izuzetak su uglavnom sporadične predstave u školama koje pohađaju. Svaka vannastavna aktivnost usmjerena je ka gradu, bez obzira što se u nacionalnoj strategiji razvoja navodi da se kultura u Crnoj Gori mora ravnomjerno odvijati na cjelokupnom području“, ukazala je Gutović.

Ona je istakla da se, kroz pripremu i anliziranje projekta, saznalo da mladi i djeca sa ruralnog područja nijesu nigdje navedeni direktno kao ciljna grupa.

„Ruralna područja prepoznaju se jedino kao oblasti za razvoj poljoprivrede, a nema predviđenih akcija kulture i mladih. Ni u lokalnom akcionom planu za područje Nikšića mladi sa ruralnog područja nijesu navedeni kao ciljna grupa“, kazala je Gutović.

Ona je, govoreći o projektu, ukazala na njegovu specifičnost i zbog zahtjeva Fonda za aktivno građanstvo, koji je predvidio da svaka organizacija iz granta mora iskoristiti 30 odsto sredstava za jačanje administrativnih kapaciteta.

„KUD Ozrinići je to ispoštovao, uradio je svoj logo, pokrenuo sajt i na deset panela prikazao nastupe i slike koje promovišu ozrinićki kraja“, kazala je Gutović.

Prema njenim riječima, KUD Ozrinići ostavario je cilj projekta i povezao se sa oko 15 organizacija, a naročito je istakla saradnju sa NVO Fors Montenegro kao, kako je rekla, jednom od najvećih i u Crnoj Gori.

KUD Ozrinići osnovan je 2012. godine i broji oko 100 članova, računajući i područnu jedinicu u Plužinama.