parenovac

Postupak koji je protiv CKB-a pokrenuo Fond za zaštitu depozita zbog isplate 100 000 eura lažnim deponentima Atlas banke, biće nastavljan krajem marta mjeseca, nakon što se obave potrebna vještačenja.

Nakon što je nad Atlas bankom otvoren stečaj FZD je obezbijedio isplatu garantovanih depozita do 50 hiljada eura preko Hipotekarne banke, NLB, Societe Generale i CKB. Prva sporna isplata bila je u maju 2019. godine u barskoj filijali CKB-a, a druga nakon dva mjeseca u hercegnovskoj. Ista situacija se u međuvremenu dogodila i u Hipotekarnoj banci, koja je sa Fondom potpisala vansudsko poravnanje.
Grafološkim vještačenjem Mile Kontić nije moglo biti utvrđeno da li su službenici CKB-a postupali sa potrebnom pažnjom kada su isplatili novac dvojici lažnih deponenata. Ona je potvrdila da pasoši na ime Slađan Savić iz Srbije i Lovro Gasparac iz Hrvatske sa kojim je podignut novac nijesu autentični. Mišljenje je dala na osnovu fotokopije stranica sa podacima lica i prve viza stranice, zbog čega nije mogla utvrditi autentičnost obrasca. I pored toga, kako stoji u nalazu, našla je da serijski brojevi na ovim stranicama nijesu isti.
Izvor: Pobjeda