Kovačević: Ubrzo ćemo se sastati sa investitorima

Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić, saopštio je da od Ministarstva finansija i socijalnog staranja nije dobio potvrdu za zapošljavanje 67 radnika u opštinskim organima i da bi, pod uslovom da odluka bude donijeta, bio popunjen slobodan broj radnih mjesta za koje se javi realna potreba i gdje će funkcije obavljati sposobni ljudi.

Ugovorom o reprogramu poreskog duga Opštine Nikšić iz 2015. godine, Opština se obavezala da će prilikom svakog novog zapošljavanja obezbijediti saglasnost ministarstva.
Lokalna uprava je 16. april 2015. godine potpisala ugovor o reprogramu duga, uključujući i poreske obaveze za opštinska preduzeća i ustanove, u iznosu od preko 17,7 miliona eura, na vremenski period od 20 godina, počev od 1. jula 2015.
Reprogramirani dug se odnosi na opštinske javne ustanove „Nikšićko pozorište“, „Stari grad Anderva“, „Zahumlje“, „Centar za kulturu“, kao i javna preduzeća „Sportski centar“, „Autobuska stanica“, „Vodovod i kanalizacija“, za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Dr Zoran Kesler“ i „Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju“.
Uz to, ugovor o reprogramu se odnosi i na Turističku organizaciju, JKP „Komunalno“, Lokalnog javnog emitera „Radio i televizija Nikšić“, Fudbalski klub „Sutjeska“, „Budo “ DOO za upravljanje sanitarnom deponijom i „Tehno baza“.
Kako su isticali, iz Ministarstva finansija i lokalne uprave, Opština Nikšić redovno servisira sve dospjele reprogramirane i tekuće obaveze.