Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u decembru prošle godine je, prema podacima Monstata, iznosila 537 eura, što je 0,4 odsto više u odnosu na novembar.

Prosječna neto zarada u decembru prošle godine je u odnosu na isti mjesec 2020. porasla 1,9 odsto.

Prosječna bruto zarada u decembru iznosila je 802 eura.

Iz Monstata su rekli da je na nivou prošle godine prosječna bruto zarada iznosila 793 eura, a prosječna neto zarada 532 eura.

„Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u prošloj godini u odnosu na 2020. zabilježile rast od 2,4 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,9 odsto“, navodi se u saopštenju.

Po sektorima djelatnosti, prosječne neto zarade su u decembru prošle godine u odnosu na novembar porasle u sektorima administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3,7 odsto, ostale uslužne djelatnosti tri odsto, umjetnost, zabava i rekreacija 2,8 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 2,4 odsto, poslovanje sa nekretninama 1,7 odsto, građevinarstvo 1,2 odsto, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, vađenje ruda i kamena, državna uprava po jedan odsto, snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 0,7 odsto, saobraćaj i skladištenje 0,2 odsto, kao i finansijske i djelatnosti osiguranja 0,1 odsto.

Pad prosječne neto zarade zabilježen je u sektorima poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3,6 odsto, zdravstvena i socijalna zaštita 1,1 odsto, trgovina na veliko i malo 0,5 odsto, prerađivačka industrija 0,3 odsto, usluge smještaja i ishrane i obrazovanje po 0,2 odsto.