Dom zdravlja

U odnosu na COVID centar gdje, skoro pa da nema čekanja, sasvim suprotna situacija je u Domu zdravlja.

Redovi su i dalje veliki, a naši sugrađani primorani da odustanu i pokušaju da završe pregled ili uzmu uput narednog dana.

„Upravo sam krenula kući, jer nema šanse danas da stignem. Ipak, to je razumljivo u ovoj situaciji, svi smo malo nervozni i potrebno je više razumijevanja“, saopštila je jedna pacijentkinja.
„Došla sam samo da podignem nalaze, tako da nijesam čekala. Gužve su ogromne, danima je ovako“, dodala je Jelena.
Dom zdravlja