Profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) Dragan Burić, smatra da savremene klimatske promjene i ekstremne vremenske pojave nisu zaobišle ni Crnu Goru. On je kazao da je tokom prethodnih 70 godina, trend porasta srednje temperature vazduha značajan u Crnoj Gori, kako godišnje tako i na nivou sezona.

“Posmatrajući u srednjoj vrijednosti, u Podgorici, na primjer, zime postaju toplije za oko 0,15 stepeni Celzijusa po dekadi, a ljeta za čak 0,37 stepeni Celzijusa po dekadi. Na godišnjem nivou, period 1991-2020. je u Podgorici topliji za oko 1,10C u odnosu na prethodni 30-godišnji interval (1961-1990)“, naveo je Burić podatak iz svog istraživanja.
Kako je rekao, živi se u eri klimatskih promjena koje su, po mišljenju mnogih, ubrzanije i intenzivnije u odnosu na one iz prethodnih epoha.
„Činjenica je da se planeta zagrijava i da je, u vezi s tim, povećana učestalost i intenzitet ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja”, istakao je Burić.
Prema njegovim riječima, postoje regionalne razlike u pogledu porasta temperature.
“Regionalne promjene u režimu i količini padavina su još izrazitije – pojedine regije i države postaju aridnije, a neke humidnije, dok ima i onih područja u kojima se smjenjuju sušni i ekstremno kišni periodi sa poplavama“, objasnio je Burić.
Kada je riječ o Crnoj Gori, Burić je rekao da istraživanje pokazuje da intenzivnije raste maksimalna u odnosu na minimalnu temperaturu.
„Za razliku od temperature, sa sezonskim i godišnjim sumama padavina se ne dešava ništa zabrinjavajuće. Godišnje, proljećne i jesenje sume padavina imaju pozitivan trend, a zimske i ljetnje negativan, ali su te promjene beznačajne”, naveo je on.
Burić je rekao da, ne samo kod temperature, već i kod padavina je prisutno povećanje dnevnih ekstrema.
“To znači da se češće registruju dani sa visokim temperaturama i sa obilnijim padavinama. Sa druge strane, povećava se i broj sušnih dana, odnosno dana bez padavina ili sa zanemarljivom količinom. Dakle, može se zaključiti da je klima Podgorice, generalno Crne Gore, postala značajno toplija i blago sušnija“, kazao je Burić.
Projekcije ukazuju, navodi on, da će se trend temperature i padavina nastaviti i u budućnosti.
“Prema regionalnim klimatskim modelima, u odnosu na današnju prosječnu temperaturu, procjenjuje se da će u periodu 2071-2100. godine Podgorica biti toplija za oko dva stepena Celzijusa, a po ekstremnijem scenariju i do 3,5-4,5 stepena, zavisno od modela”, rekao je Burić.
Kako je istakao, postoji velika saglasnost klimatskih modela da u budućnosti treba računati na češće ekstremne vremenske i klimatske događaje.
“Bez obzira na to što ne postoji tačan model, klimatske projekcije treba shvatiti ozbiljno, jer ukazuju šta se može dogoditi ako ne budemo vodili računa o životnoj sredini“, poručio je Burić. Izvor: mina.news