JU OŠ ,,Luka Simonović” raspisala je 30.09. konkurs za radno mjesto asistent/kinja u nastavi.

Potreban je jedan izvršilac, na određeno vrijeme, a najduže do 31. avgusta 2023. godine.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:
-najmanje IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan (240 kredita CSPK-a)
-završenu obuku stručnog usavršavanja za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama
– crnogorsko državljanstvo
-ljekarsko uvjerenje kao dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU OŠ „Luka Simonović“, Nikole Tesle bb, 81 400 Nikšić, radnim danima od 10 h do 13 h.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Više informacija možete dobiti na mejl adresi: skolal.simonovic@cg.yu ili pozivom na broj telefona: 040/247-368