Mladi Nikšića

U Nikšiću je izgubljena lična karta na ime Igor Jovanović. 

Ukoliko je pronađete, molimo Vas da se obratite administratoru portala Mladi Nikšića.