Dom zdravlja

Iz Doma zdravlja smo dobili informaciju da je prisutna gužva, te da su veći redovi za čekanje na pregled.

Oni navode da je danas odrađeno 46 pregleda u Domu zdravlja, kao i da je bilo 17 kućnih pregleda.

Takođe su izjavili da nije bilo nikakvih nezgoda.