Vlada Crne Gore će u saradnji sa Ministarstvom socijalnog staranja dodijeliti jednokratnu pomoć najugroženijima, saopšteno je iz Vlade.

Ova pomoć se odnosi na one kategorije stanovništva koje su najviše pogodjene inflacijom, usljed rasta cijene električne energije i energenata.

U pitanju je pomoć od 150 eura, koja će biti isplaćena korisnicima najnižih penzija, korisnicima privremene naknade kod Fonda PIO i korisnicima materijalnog obezbjeđenja boraca, dok će 350 eura biti uplaćeno porodicama koje koriste materijalno obezbjeđenje.

Ova jednokratna pomoć je predviđena za 42 hiljade korisnika penzija i 6350 porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja.

Ukupan iznos opredijeljenih sredstava iznosi 8,5 miliona eura.