Raka Marić

Na novoj crnoj listi Uprave prihoda i carina nalazi se i kompanija Music Star Montenegro, koja je u vlasništvu estradnog menadžera Radomira Rake Marića, bivšeg menadžera grupe Bijelo dugme. Ta kompanija, kako je evidentirano, za porez duguje oko 1,12 miliona EUR. Radi se o dugu za koji nije omogućen reprogram, piše Dan.

Prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), kompanija Music Star Montenegro osnovana je 3. aprila 2007. godine, za djelatnost ostale zabavne aktivnosti, nepomenute. Кao izvršni direktor kompanije danas se vodi Nijaz Zorbić, dok je Marić njen ovlašćeni zastupnik i osnivač. Interesantno je da ta kompanija nema evidentiranih finansijskih izvještaja u elektronskoj bazi UPC, iako je njihovo dostavljanje zakonska obaveza preduzeća registrovanih na teritoriji Crne Gore. Marić, dugogodišnji je estradni menadžer, između ostalog je pominjan u medijima tokom 2019. godine u vezi s jednom od korupcionaških afera u opštini Budva. Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) su Opštini Budva 2019. godine proslijedili dopis kojim su tražili da im se dostavi kompletna dokumentacija vezana za kredit od 2,8 miliona EUR, koji je ta lokalna uprava uzela od Crnogorske komercijalne banke (CКB) zarad misteriozne firme Lark business, čije je sjedište u Urugvaju. SDT je početkom 2019. godine dobilo informaciju od kotorskog Osnovnog državnog tužilaštva vezanu za način na koji je Marić još 2008. godine platio 700 hiljada EUR CКB da bi pomogao Opštini Budva da izmiri dio uzetog kredita, kao i zbog čega se lokalna uprava kreditno milionski zadužila kako bi vratila dug privatne kompanije. Osnovi sud u Кotoru tada je zaustavio parnični postupak koji je pokrenuo Marić kako bi naplatio dug od Budve. Pošto je dobila nalaze vještaka, sudija kotorskog suda proslijedila je papire kolegama iz lokalnog tužilaštva, da bi na kraju oni stigli do SDT-a. U spisima predmeta, kako su ranije objavili mediji, piše da je taj estradni menadžer u aprilu 2008. u tri navrata uplatio ukupno 700 hiljada EUR CКB-u. Banka je potom ta sredstva preusmjerila, tako što je 633,39 hiljada proslijeđeno na izmirivanje kredita Opštine Budva, dok je sa oko 66,6 hiljada zatvoren kredit osobe sa inicijalima D.D. Sporna pozajmica Opštine Budva realizovana je u oktobru 2007, kada je zaključen ugovor o kreditu između CКB i Glavnog računa trezora Opštine u iznosu od 2,88 miliona EUR. Taj novac preusmjeren je na zatvaranje kredita kompanije Lark busines S.A, koja nije registrovana u Crnoj Gori, već u Bijeljini, a sjedište firme je u Urugvaju. Radi se o pozajmici koja je realizovana, prema sumnjama istražitelja, mimo odluke lokalnog parlamenta, što ukazuje na nezakonito postupanje.

 

Izvor: Dan