Informator

Fakultet likovnih umjetnosti je za kandidate zainteresovane za upis pripremio interaktivni informator postavljen na veb stranici fakulteta, u okviru zvaničnog sajta Univerziteta Crne Gore (www.ucg.ac.me/flu).

Prodekan za nastavu ovog fakulteta Zdravko Delibašić je kazao da svi zainteresovani kandidati u Informatoru mogu sagledati izbor studijskih programa, Slikarstvo, Grafički dizajn i Vajarstvo, kao i njihove specifičnosti.
„Svi kandidati koji su tokom prethodnog školovanja imali sklonosti i afinitete prema likovnim umjetnostima u srednjim školama, i posjeduju određeni dar (talenat), imaju prilike da svoje znanje i vještine upotpune i usavrše tokom studija na Fakultetu likovnih umjetnosti“, naveo je Delibašić.
Kako navodi, na Fakultetu likovnih umjetnosti se obavezno polaže prijemni ispit. Prije početka samog prijemnog ispita, neophodno je pripremiti i dostaviti mapu, koja zavisno od odabira studijskog programa sadrži određeni broj radova.
„Detaljniji opis i sadržaj mape, takođe se nalazi u Informatoru za upis na osnovne studije. Osim toga, u Informatoru se mogu naći i smjernice kao i raspored polaganja prijemnog ispita“, dodao je Delibašić.
Prošle godine je, u skladu sa licencom Ministarstva prosvjete i nauke, predviđeni broj mjesta bio po 15 za Slikarstvo i Grafički dizajn, i 10 za Vajarstvo.
„Zahvaljujući velikoj zainteresovanosti kandidata, već u drugom upisnom roku prethodne godine sva navedena mjesta su bila popunjena, tako da se nadamo da će i na ovogodišnjem upisu biti identičan odziv“, kazao je Delibašić.
Na Fakultetu likovnih umjetnosti prohodnost imaju sve gimnazije, stručne i vjerske škole.