Drustvo mladih ekologa

 

NVO Društvo mladih ekologa Nikšić, u sklopu projekta “Podrška participativnom pristupu u izradi Strateškog plana razvoja opštine Nikšić” realizovalo je stručni skup pod nazivom “Strateški plan razvoja opštine Nikšić u dijelu zaštite životne sredine – dostignuća i predlozi”.

Cilj Stručnog skupa je prezentovanje dosadašnjih dostignuća u izradi Strateškog plana razvoja opštine Nikšić, uz sugestije od strane javnosti.

Događaju su prisustvovali predstavnici lokalne uprave, Agencije za zaštitu životne sredine, nevladinog sektora…

Projekat je finansiran kroz program organizacija civilnog društva u Crnoj Gori – Od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’ BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedricg Ebert, NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Izvor: RTNK