I u Nikšiću smo predstavili “Analizu usaglašenosti energetske politike u Nikšiću i Plužinama sa energetskom strategijom Evropske unije” .

Novi Lokalni energetski plan treba da uvaži trendove u energetskoj politici Evropske unije , sa posebnim akcentom na energetsku efikasnost.

Građani mogu dati svoj doprinos čuvanju resursa i smanjenju troškova života, a pred lokalnom samoupravom je da unaprijedi strateški okvir i realizuje zacrtane norme.

Rezultat dokumenta su preporuke razvoja energetske efikasnosti u opštini koja ima velike mogućnosti u ovoj oblasti