grupe za vakcinaciju

Ministarstvo zdravlja objavilo je informaciju o planu vakcinacije najugroženijih grupa, ali i o obuhvatu osoba koje će dobiti vakcinu kroz pet grupa.

“Štićenici domova za stare i institucija za smještaj lica s težim poremećajima razvoja, osoblje koje radi u navedenim institucijama koje se brine o štićenicima, zdravstveni radnici/saradnici i ostalo osoblje u zdravstvenim ustanovama koji rade sa SARS-CoV-2 inficiranim licima i njihovim kontaktima, koji za to izraze volju, prvi će primiti vakcinu protiv koronavirusa”, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.