Stručno i praktično usavršavanje budućih ekonomista u krovnoj državnoj finansijskoj instituciji predstavlja ulaganje u bolju ekonomsku budućnost, odnosno prosperitetnije društvo u cjelini, poručio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On je poželio dobrodošlicu studentima treće godine Ekonomskog fakulteta, koji danas počinju četvorosedmičnu praksu u Ministarstvu.

Damjanović je, iz perspektive nekadašnjeg studenta tog fakulteta, ocijenio da je, pored teorije, za profesionalno usmjeravanje od izuzetnog značaja i sticanje praktičnih znanja u oblasti ekonomskih nauka.

On je izrazio zadovoljstvo da su, u partnerstvu sa Ekonomskim fakultetom, danas, upravo tim povodom, otvorena vrata Ministarstva finansija za buduće ekonomske i finansijske znalce.

„Na temelju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji koji su potpisale dvije institucije, pet studenata modula Mikroekonomija i Makroekonomija, tokom maja, praktična znanja sticaće u direktoratima za državni budžet, državni trezor, poreski i carinski sistem, centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola, kao i ekonomsko-finansijski sistem“, navodi se u saopštenju.

Studenti koji odrađuju praksu u okviru predmeta Javne finansije, biće svakodnevno radno angažovani i u obavezi da urade projektni zadatak koji će činiti dio finalne ocjene koju daje predmetni profesor na bazi mišljenja mentora i izvještaja o realizovanim aktivnostima od strane studenta.