Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, najavio je da njegov resor i Vlada planiraju da kroz rebalans budžeta obezbijede jednokratnu pomoć za sve penzionere u Crnoj Gori, takozvanu 13. penziju.

On je, na konsultativnom saslušanje na temu Socio-ekonomski status penzionera u Crnoj Gori, koje je organizovao skupštinski Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kazao da će pomoć biti izdašnija u odnosu na prethodne koje su izdvajane za ovu kategoriju stanovništva, prenosi portal Pobjede.

“Imajući u vidu težak socijalni status najvećeg broja penzionera u državi i najave dosta problematične jeseni u smislu snabdijevanja osnovnim životnim namirnicama i energentima i njihove cijene, u Vladi i Ministarstvu smo mišljenja da ćemo obezbijediti jednokratku pomoć za sve penzionere u Crnoj Gori. Možemo je nazvati takozvanom 13. penzijom“, kazao je Damjanović.

On je dodao da će razmisliti o momentu kada će obezbijediti ta sredstva i kada će ih penzioneri dobiti.

„Ona će biti mnogo izdašnija u odnosu na dosadašnju pomoć koju su penzioneri dobijali u iznosu od 50 EUR koje su bile neophodne tokom pandemije i u martu ove godine. Potrudićemo se da ta sredstva nađemo, jer smatramo da je to jedan od mogućih vidova elementarne zaštite socijalnog statusa najvećeg broja penzionera u Crnoj Gori“, rekao je Damjanović.

On je saopštio da se Ministarstvo finansija priprema da, u pogledu rebalansa budžeta, sagleda do kraja poziciju penzionera naročito u odnosu na budžetska sredstva i nivo tekućih penzija.

Damjanović je naveo i da će od Skupštine zavisiti da li će rebalans budžeta biti usvojen na kraju jula ili tokom septembra.

„U decembru prošle godine je usvojen Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju gdje je utvrđeno da minimalna penzija treba da bude 200 EUR, a što se odnosi na oko 27 hiljada penzionera. Ta primjena zakona počinje 1. septembra ove godine i to uvećanje će koštati državu oko 1,35 miliona EUR mjesečno, odnosno 16 miliona godišnje“, rekao je Damjanović.

Prema njegovim riječima, predlagač je tada procijenio da će efekat biti četiri miliona EUR.

„Međutim, sagledavanjem norme, povećanje će se odnositi retroaktivno za cijelu ovu godinu, što znači da će biti neophodno da se u formi jednokratne isplate za devet mjeseci obezbijedi 12 miliona EUR koji nijesu obuhvaćeni ovogodišnjim budžetom, a kako bi se izmirila zakonska obaveza i tu neće biti nikakvih problema“, naglasio je Damjanović.

On je podsjetio da je 1. maja ove godine došlo do uvećanja penzija za 8,15 odsto, što će se, kako je rekao, desiti i u oktobru kada bude drugo usklađivanje prosječnih plata i penzija.

„Ovakvo formula u uslovima inflacijekoja je problematična za sve građane, i rasta bruto zarada omogućiće penzije krenu da stižu nivo zarada. Prije nego što je definisana nova poreska politika, kako zovem ono čemu neko drugi daje drugo ime, prosječna penzija je bila 292 EUR, a prosječna zarada bez poreza i doprinosa je bila 537 EUR, što znači da je iznos prosječne penzije u prosječnoj zaradi bio oko 54,5 do 55 odsto. Prema posljednjim pokazateljima, prosječna penzija je 328,6 EUR, prosječna zarada je oko 710 EUR, i taj indeks sada je 46,2 odsto. Za nekih osam indeksnih poena je penzija zaostala u zaradi“, objasnio je Damjanović.

On smatra da prag ispod kojeg se ne bi smjelo ići je najmanje 50 odsto učešća prosječne penzije u prosječnoj zaradi.

„Ciljano bi trebalo da bude 60 odsto, što je u ovom trenutku nemoguća misija, ali moramo napraviti održiv sistem koji će težiti ka tom cilju“, zaključio je Damjanović.

Izvor: Mina