Bivši radnik Rudnika boksita, Rašo Čivović,

Bivši radnik Rudnika boksita, Rašo Čivović, je prvostepenom presudom Privrednog suda izgubio spor protiv dvije firme ruskog biznismena Olega Deripaske, Shasta Universal i CEAC Holding Limited, kojima je osporavao 22 miliona EUR potraživanja od rudarske kompanije. Čivoviću je na ime sudskih troškova dosuđeno da plati oko 96 hiljada EUR, pišu Vijesti.

Rašo tvrdi da je spor izgubio po osnovu nalaza vještaka finansijske struke Borke Boričić, za koju, kao tužilac, nije ni znao da je angažovana u sporu.
“Trebalo je da budem upoznat sa rješenjem o imenovanju vještaka, da me sud makar pita da li ga prihvatam. Međutim, mimo sudske prakse na kraju sam bio zatečen saznanjem da postoji gotov nalaz. Sumnjam da je ovo vještačenje dogovoreno mimo suda u nekoj kafani. S obzirom da sumnjam na korupciju u Rudnicima boksita vezano za ove transakcije, a koje sam pokušao da osporim pred sudom, očekujem da će se nova vlast zainteresovati za slučaj radnika koji je na to ukazivao, a sad treba da bude kažnjen sa 96 hiljada EUR”, rekao je Čivović.
On je dugi niz godina pred sudom osporavao da su 22 miliona EUR Deripaskinih firmi uplaćivane na račune Rudnika boksita. Stečajna uprava je, međutim, priznala postojanje tih potraživanja što se navodi i u presudi.
“Nalazom i dokumentacijom koje su banke dostavile potvrđeni su navodi tuženih da su svi zajmovi trećetuženom isplaćeni, dok nijesu vraćeni, pa je potraživanje prvo i drugotuženog prema trećetuženom osnovano, što je i priznato od stečajnog upravnika tuženog trećeg reda”, navodi se u presudi.
Prema presudi, radilo se o zajmovima Deripaskinih firmi koji su uplaćivani nikšićkoj firmi od oktobra 2008. do oktobra 2011. godine.
Izvor: MINA