Ulici Pavla Kovačevića,

U Ulici Pavla Kovačevića, kod zgrade Helpa nagomilalo se smeće. Komunalnog nema da ga odveze na deponiju.

“Vrućune su počele, ovo smrdi, a oni kao da ne znaju da su ovo jedini kontejneri za pola Humaca”, ljuta je naša čitateljka.
U poslednje vrijeme od čitaoca dobijamo više žalbi da se smeće u gradu gomila. Pod Trebjesom kod spomenika je to redovno stanje, a okolo se okupe psi lutalice i nastane veliki problem.
Nadamo se da će nadležni ubrzo riješiti ovaj problem.