Čitoci šalju: I u Humcima "kubure" sa smećem

Čitalac iz Humaca poslao nam je fotografije smeča na njihovim ulicama.

“Pričamo o Evropi i kulturi, a smeće svuda oko nas”, konstatovao je on.