Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 07. juna, bez napajanja električnom energijom će u Nikšiću ostati:
– u terminu od 08 do 15 sati: Oštrovac.
– u terminu od 09 do 11:30 sati: Pilatovci.
– u terminu od 09 do 15 sati: Dio Oštrovaca, dio Rubeža.
– u terminu od 13 do 15 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.