Vanja Calovic

Izvođač radova na auto-putu Bar-Boljare, China Road and Bridge Corporation (CRBC), je do kraja prošle godine za zarade potrošio najmanje 80 miliona EUR, saopštila je rukovodilac stručnog tima Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, Vanja Ćalović Marković.

„Do kraja prošle godine CRBC je za zarade potrošio najmanje 80 miliona EUR, kažem najmanje jer tu nijesu isključeni troškovi zarada isplaćeni preko agencija za zapošljavanje, koji su značajni“, rekla je Ćalović Marković.

Ona je na konferenciji za novinare Savjeta na temu auto-puta kazala da, kada su u pitanju plaćanja za taj projekat, za sada imaju ograničene podatke, odnosno od aprila do decembra 2019. godine. Zarade zaposlenih iz Crne Gore su iznosile oko deset miliona EUR, dok je strancima isplaćeno 70 miliona EUR.

„Deset najvećih zarada nas je koštalo ukupno preko 4,3 miliona EUR, a neki pojedinači honorari su bili enormni“, navela je Ćalović Marković.

Ona je dodala da su plaćane i avio-karte u visokim iznosima.

„Od aprila do decembra 2019. godine samo za avio-karte platili smo 900 hiljada EUR. Znači 100 hiljada EUR mjesečno za avio-karte Kineza, pri čemu neki od tih računa nemaju imena, nego imaju samo šifre putnika, a nemamo ni destinacije gdje su putovali“, kazala je Ćalović Marković.

Prema njenim riječima, troškovi kantina u kampovima CRBC-a za samo devet mjeseci su iznosili oko 500 hiljada EUR. Ona je kazala da je to samo početak, odnosno mali uvod u priču o finansijama, jer Savjet i dalje ima samo ograničene podatke o tome. Ćalović Marković je podsjetila da su u martu tražili početne informacije od Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) i da su dobili 42 CD-a podataka.

„Ja sam pitala koji od ovih podataka su tajni i sve što nije tajna ćemo objaviti. Od aprila do danas dostavljeno nam je devet rješenja o tajnosti, ali MKI nama traži da mi njima damo spisak podataka, pa da nam oni kažu može ili ne može da se objavi. Ja imam dokumenta za sada za devet podataka od kojih je za jedno uklonjena oznaka tajnosti. To je Aneks 6 ugovora koji je potpisala nova Vlada. Na njega je bila stavljena oznaka tajnosti, u međuvremenu je uklonjena, i nadam se da ćemo i te podatke uskoro objaviti“, rekla je Ćalović Marković.

Ona je na konferenciji prezentovala i podatke koji se odnose na ugrožavanje životne sredine prilikom izgradnje auto-puta, prvenstveno rijeke Tare.

„Od početka izgradnje auto-puta, što pokazuje zvanična dokumentacija u posjedu većeg broja institucija, kineski izvođač radova je permanentno godinama devastirao životnu sredinu, a najviše rijeku Taru, i to pokazuju dokazi do kojih smo uspjeli da dođemo“, rekla je Ćalović Marković navodeći da se devastacija korita rijeke Tare dešavala od 2017. do 2019. godine.

Ona je hronološki navodila koje su sve devastacije konstatovane na rijeci Tari, među kojima su da izvođač izvodi radove na regulaciji korita bez odobrene metodologije i bez građevinske dozvole, kao i da se otpadne vode iz tunela direktno ispuštaju u rijeku Taru.

„To je jedan nevjerovatni nemar, to nijesu akcidenti, to je nemar od izvođača radova“, poručila je Ćalović Marković.

Konstatovano je i odlaganje materijala i parkiranje kamiona u koritu rjeke Tare, kao i da se otpadne vode, odnosno kanalizacija, iz kampa Uvač, nakon prolaska kroz postrojenje koje nema ekološku saglasnost i upotrebnu dozvolu, bez bilo kakve provjere, ispuštaju u rijeku. Ona je podsjetila da je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) sa još nekoliko nevladinih organizacija podnijela krivičnu prijavu zbog devastacije korita rijeke Tare, a da je vlada tvrdila da je sve u redu, nakon čega je devastacija nastavljena.

„U septembru prošle godine nelegalnim nasipanjem prekinut je tok Tare. Je li nam to neko rekao? Nikad niko. U septembru prošle godine oni su toliko materijala deponovali u Taru da su joj prekinuli tok“, kazala je Ćalović Marković i dodala da su, pored Tare, zagađivali i njene pritoke.

Posljedice će, kako je rekla, biti trajne, ali je pitanje ko će da plati štetu koju su napravili životnoj sredini – novčano i krivično.

„Ko je ovo dozvolio? Od 2015. godine se ovo dešava. Zbog čega nije zaustavljeno nego je pušteno pet godina da se kontinuirano dešava i da o tome postoje dokazi u državnoj upravi, a da nas prethodna vlast uvjerava da tamo nema ničega“, poručila je Ćalović Marković.

Ona je rekla da je tri mjeseca pokušavala da ovi podaci ugledaju svjetlo dana i da se analizom tih podataka bavila sama, uprkos postojanju resornih ministarstva, inspekcija i drugih organa.

„Ova Vlada na konkretnim primjerima treba da pokaže političku volju da se podaci objave i stručnjaci uključe, a ne da čekamo, kao što je zaključeno u Aneksu 6 ugovora koji je potpisala ova Vlada, da se sve ovo završi, da Kinezi odu kući, i da mi onda vodimo sporove u Pekingu po kineskim zakonima, ili pred nekim komisijama ovdje koje Kineze više ne interesuju, jer su otišli kući“, saopštila je Ćalović Marković.

Ona tvrdi da Crna Gora nema stručnjake koji mogu da procijene stanje na Tari, ne u smislu njihovih biografija nego u smislu stručnjaka koji nijesu u konfliktu interesa.

„Ključno je što će ova vlast da radi sa Kinezima koji i dalje devastraju. Ključno je da zaustavimo ono što se sada radi i da ih ne pustimo da odu u Kinu bez da oni plate troškove ovoga što su tu napravili“, rekla je Čalović Marković.

Potpredsjednik Vlade, Dritan Abazović, kazao je da su auto-put targetovali kao jedan od važnih projekata vezano za transparentost.

„Ova Vlada čini sve, ali ni ona nije svemoćna da se transparentnost ostvari u punom obimu. Suočavamo se sa nedostatkom broja kvalitetnih ljudi koji rade na određenim projektima naročito kada je otkrivanje korupcije u pitanju“, rekao je Abazović.

On je kazao da bi svi dokumenti, za koje nema oznake tajnosti, trebalo da budu objavljeni.

“Ne vidim razlog da ima restrikcija da građani ne budu do kraja obaviješteni o svim aktivnostima koje se tiču autoputa”, rekao je Abazović.

On je na pitanje koliko će biti potrebno da se sanira devastacija Tare odgovorio da ne zna, ali da je on za to da se procesuiraju ljudi koji su odgovorni i koji nijesu preduzimali akcije na vrijeme kada šteta nije bila velika.

„Koliko je ova tema od početka bila sumnjiva jeste činjenica da smo mi imali potrebu da donesemo zakon o autoputu. Gdje ste vidjeli da se o nekom kapitalnom projektu donosi zakon“, zaključio je Abazović.

Izvor: Mina biznis