Na Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore danas je jednoglasno izabran za rektora Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović, glasovima 10 prisutnih članova, za mandatni period od 2021. do 2024. godine.

Kako su naveli, Božović je na početku sjednice, kojom je predsjedavala predsjednica UO UCG Rajka Glušica, izložio Program rada za ovaj mandatni period, a koji je prethodno jednoglasno podržao Senat Univerziteta Crne Gore.
“Prema izvještaju Izborne komisije za sprovođenje postupka za izbora rektora Univerziteta Crne Gore, za mandatni period 2021-2024. godine, Božović bio je jedini kandidat po raspisanom Konkursu. Uz pozitivno mišljenje Senata o programu kandidata, Komisija je prethodno dostavila svu dokumentaciju Upravnom odboru, koji je danas donio konačnu odluku o izboru Božovića tajnim glasanjem”, navodi se u saopštenju.
Napominju da je Božović alumnista Prirodno-matematičkog fakulteta UCG, gdje je završio osnovne studije iz oblasti matematike i računarstva.
“Poslijediplomske studije iz oblasti Algebra je završio na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gdje je i odbranio magistarsku tezu “Problem izomorfizma u grupovnim prstenovima” 2003. godine. Nakon završenih studija, radio je do 2004. kao saradnik u nastavi na Filozofskom, Ekonomskom i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.
Kako su istakli, doktorske studije iz oblasti matematike i kriptografije pohađao je na Florida Atlantik univerzitetu (FAU), SAD, od 2004. do 2008, postigavši maksimalnu prosječnu ocjenu A. Disertaciju “Algebarski i kombinatorički aspekti faktorizacije grupa” je odbranio pod mentorstvom istaknutog algebriste i kriptografa, Spirosa Magliverasa, krajem 2008. Tokom doktorskih studija radio je kao asistent u nastavi, a povremeno i kao istraživač u Centru za kriptologiju i informacionu sigurnost (Center for Cryptology and Information Security – CCIS), Boka Raton, SAD.
“U okviru ovog Centra, učestvovao je u više istraživačkih projekata iz oblasti biometrike i kriptografije. Nakon odbrane disertacije, do juna 2009. godine radio je i kao predavač na Florida Atlantik univerzitetu u okviru Departmana za matematiku”, ističe se u saopštenju.
Nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država, dodaju, opet se zapošljava na Univerzitetu Crne Gore.
“U maju 2010. je izabran u zvanje docenta, u junu 2015. u zvanje vanrednog, a od juna 2020. je u zvanju redovnog profesora na Univerzitetu Crne Gore. Od 2010. je učestvovao u više istraživačkih projekata i ostvario veći broj studijskih posjeta međunarodnim univerzitetskim centrima”, navodi se u saopštenju.
Od svih nagrada ili priznanja koje je dobio u toku svoje obrazovne i akademske karijere, najradije ističe kao vrijednu – nagradu za najboljeg učenika nikšićke gimnazije “Stojan Cerović”.
Ulogu rektora, Božović doživljava, kako je istakao u Programu, kao način da ostvari ključne stavke programa za koji vjeruje da može biti okosnica vrlo dinamičnog razvoja Univerziteta Crne Gore.