U Domu Zdravlja Nikšić jutros nije bilo velike gužve. Pacijenti u čekaonicama uglavnom čekaju na primanje svojih redovnih terapija, podizanje nalaza ili na upute za odlazak kod ljekara specijalista.

Pacijenti jutros nisu bili nezadovoljni pruženom uslugom i stanjem u Domu Zdravlja, budući da jutros nije bilo puno čekanja. Ljekovi koji se najčešće propisuju u terapijama uglavnom su dostupni i nema nestašica.

U kovid dijelu Doma zdravlja Nikšić takođe nema značajno većih gužvi nego što je uobičajeno u ovoj fazi epidemije.