Danas smo u Domu zdravlja Nikšić zatekli gužvu, duge redove ispred ordinacija izabranih ljekara, i klupe u čekaonicama popunjene. Nestrpljenje je veliko, pa se mogu čuti i sporadične svadje pacijenata oko reda ulaska kod ljekara. Komentari pacijenata koji se mogu čuti usput, kako smo već nažalost i navikli, rijetko izražavaju zadovoljstvo ili pak razumijevanje situacije u Domu zdravlja u našem gradu.
Kovid dio danas ne bilježi posebno velike gužve.