Zbog nemogućnosti da bude izabrana za redovnog predavača profesorica Filološkog fakulteta Tatjana Bečanović podnijela je tužbu podgoričkom Osnovnom sudu protiv Univerziteta Crne Gore, prenose Vijesti.

 

Ona u tužbi navodi da su Senat i Naučni odbor pogrešno i nezakonito tumačili pravila i druga akta UCG, čime su joj nanijeli profesionalnu štetu.

Prema informacijama “Vijesti”, na UCG smatraju da Bečanovićeva nije ispunila sve uslove za izbor u zvanje redovnog profesora, jer nema objavljene radove u međunarodnim bazama, te da je bilo potrebno da ima objavljena četiri rada, od čega dva nakon izbora u zvanje vanrednog profesora.

Bečanović se 2015. javila na konkurs za izbor u zvanje redovnog profesora, nakon čega je imenovana Komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanja izveštaja.

“Odlukom Senata od 28. maja 2015. recenzenti su dobili na uvid važeća pravila i prema njima pisali recenzije. Međunarodno priznati stručnjaci za oblast nauke o književnosti Boguslav Željinski, Vladimir Osolnik i lingvistkinja Zorica Radulović su napisali pozitivne recenzije koje je Senat UCG osporio i time doveo u pitanje instituciju recenzenta i povrijedio njihov naučni i stručni kredibilitet”, stoji u tužbi u koju su “Vijesti” imale uvid.

U njoj se navodi da članovi Senata nijesu stručnjaci iz oblasti iz kojih se vrši izbor, zbog čega se, shodno aktima UCG, i formira komisija recenzenata sa zadatkom da procijeni naučni i stručni doprinos svakog kandidata.

“U odluci, kojom se odbija izbor Bečanovićeve u zvanje, rektor Radmila Vojvodić poziva se na Mjerila za izbor, koja su prethodno dostavljena i recenzentima koji su utvrdili da tužilja ispunjava sve uslove. Oni su stručnjaci iz oblasti za koju se tužilja bira, za razliku od profesorke Vojvodić… U Mjerilima za izbor navodi se da se za izbor u zvanje redovnog profesora traži kumulativno 50 bodova, a tužilja ima 335,20 bodova…”, navedeno je u tužbi.

Na UCG smatraju da se u ovom slučaju nijesu ogriješili o univerzitetska pravila.

“Ispoštovane su sve procedure propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom UCG, Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Uputstvom za primjenu Mjerila, kao i Pravilima postupka izbora u akademska zvanja”, stoji, između ostalog, u odgovoru UCG na tužbu.

U tužbi se navodi da na sjednici Senata, koja je prethodila odluci, nije bilo rasprave i glasanja “što je neregularna procedura”. U tužbi još stoji i da je Naučni odbor UCG uzurpirao ingerencije recenzentske komisije kada je dao predlog da se Bečanovićeva ne bira u zvanje redovnog profesor.

Bečanovićeva u tužbi ističe da je nezakonito i to što Strukovno vijeće za društvene nauke u njenom slučaju nije utvrdilo predlog.

“Ono se moralo izjasniti za ili protiv izbora u akademsko zvanje redovni profesor tužilje. Senat nije trebalo da raspravlja o referatu bez mišljenja Strukovnog veća, što je još propust u nezakonitoj proceduri koju organi UCG nijesu sproveli po zakonu”, navodi se u tužbi.