Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović danas je prezentovao Agrobudžet za 2017. godinu u zgradi Opštine.

„Agrobudžet je u ovoj godini za oko 40 posto veći u odnosu na prethodnu godinu. Zbir sredstava iz nacionalnog budžeta i evropskih i drugih fondova u ovoj godini iznosi 31,5 miliona eura. Agrobudžet je ove godine isprogramiran kroz 49 posebnih programa“, kazao je Simović.

Glavni elementi agrobudžeta su usmjereni na razvoj poljoprivrede, ribarstva i operativne programe. Za mjere ruralnog razvoja opredijeljeno je 18,667,000 eura, dok je za mjere tržišno-cjenovne politike opredijeljeno 5,721,000 eura.

Ministar će nakon prezentacije na sastanku sa predsjednikom Opštine Veselinom Grbovićem  analizirati sve što je dostignuto sa nivoa Vlade i lokalne samouprave.