Više od polovine ispitanika na pitanje “kako definišete korupciju” povezalo je korupciju sa davanjem i primanjem mita, što spada pod “crnom korupcijom”, a ujedno je i najčešći njen oblik. Građani pojam korupcije usko vežu za lične primjere i svakodnevnicu, bez mnogo zalaženja u centralizovanu korupciju, koja se odigrava na samom vrhu državnog aparata.

“Korupcija je davanje mita, novca ili drugih materijalnih dobara kako bi neko nekoj osobi učinio uslugu”, kaže jedan od sugrađana. Slično razmišljaju i dvije mlađe osobe, i navode primjere iz svakodnevnog života.
“Korupciju definišem kao podmićivanje, npr. platite policiji zbog neke nepravilnosti koju ste učinili i izbjegnete veću kaznu”, kaže ispitani sugrađanin. Drugi navodi primjer iz školstva.
“Korupcija je i kada se neko dogovori sa profesorom ili dekanom da položi ispit ili dobije desetku tako što će platiti koliko mu traže. Znam neke koji su tako završili fakultet, a dva puta su se pojavili na predavanju”, dodaje on. Neki od sugrađana smatraju da je osoba koja daje mito primorana na to i da je podmićivanje u nekim slučajevima opravdano.
“Korupcija je kada je neko prisiljen da plati nekome od koga na neki način zavisi kako bi se njegov slučaj “pogurao” u moru ostalih slučajeva i bio brže riješen”, kaže jedna ispitanica. Dodaje i da misli da korupciju čini samo taj što uzima novac, a davalac novca je “prisiljen da tako postupi i radi to iz straha, jer nije zakonom zaštićen…”
“Korupcija je podmićivanje”, rekao je još jedan od ispitanika.
Ispitani su pod korupcijom naveli i nepotizam.
“Korupcija je zapošljavanje preko oca, strica, kuma… Sređivanje “svojima” preko veze”, rekao je ispitani sugrađanin.