Likvidna aktiva banaka u junu je iznosila 1,69 milijardi EUR, što je 0,65 odsto više nego u maju.

Likvidna aktiva banaka u junu je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, bila veća 13,52 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju juna iznosila je 6,5 milijardi EUR i zabilježila je rast u odnosu na maj 1,16 odsto, dok je na godišnjem nivou ojačala 16,16 odsto.

U strukturi aktive banaka, u junu su dominantno učešće od 61,25 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 20,2 odsto, hartije od vrijednosti sa 17,68 odsto, dok se 0,87 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 81,03 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 11,62 odsto, pozajmice sa 4,26 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,09 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju juna iznosio je 755,68 miliona EUR i na mjesečnom i godišnjem nivou bilježi rast od 1,5 odsto, odnosno 28,33 odsto.