maldiniksica

Akordov dječiji teatar upisuje novu generaciju polaznika za djecu od 6 do 10 godina.

Inače KKC „Akord” ima tri dječija kluba – „Slatki akordi“ (sa sekcijama: muzička, manekenska, plesna i poetska), „Akordova plesna akademija“ (sekcije: škola modernog i tradicionalnog plesa i folklor) i „Akordov dječiji teatar“. Tu su i „Akordovi” teatri za mlade i odrasle.

Možete se prijaviti na broj telefona: 068/888-995.