U prvoj polovini godine devet kompanija koje pripadaju resoru Ministarstva kapitalnih investicija poslovalo je sa pozitivnim rezultatom od 26,4 miliona EUR, dok je njih 11 imalo neto gubitak od 11,6 miliona EUR.

Predstavnica Odjeljenja za korporativno upravljanje u tom Ministarstvu, Ana Tošanić Radunović, kazala je da su najveći dobitak ostvarile Elektroprivreda (EPCG) 17,1 milion EUR, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 8,6 miliona EUR, Montenput 238 hiljada EUR, Marina Bar 179 hiljada i Luka Bar 94 hiljade EUR.

„Najveći gubitak imali su Aerodromi Crne Gore od 3,7 miliona EUR, Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) dva miliona EUR, Barska plovidba 1,6 miliona, To Montenegro 1,4 miliona EUR i Montecargo 1,3 miliona EUR“, rekla je Tošanić Radunović na konferenciji Ministarstva, na kojoj je predstavljen izvještaj o poslovanju preduzeća u većinskom vlasništvu države za drugi kvartal.

Kad se posmatraju rezultati na nivou EBITDA, što je rezultat prije poreza, kamate i amortizacije, situacija je značajno bolja, odnosno 14 kompanija ostvarile su dobit od 65,6 miliona EUR.

„Najuspješnija djelatnost je energetika i rudarstvo sa neto rezultatom od 23,6 miliona EUR, a najlošije su poslovale vazdušne kompanije sa 5,1 miliona negativnim rezultatom“, precizirala je Tošanić Radunović.

U odnosu na prošlu godinu, prisutan je trend oporavka, pa je 12 kompanija poslovalo bolje, a sedam lošije. Sva društva su ostvarila bolji rezultat od 12,7 miliona EUR ili 579 odsto.

„Primjetan je trend oporavka, pri čemu najlošije stoji pomorski saobraćaj koji je zabilježio lošije rezultate i u odnosu na prošlu godinu. Bolji rezultat jedino je imala Marina Bar, ali očekujemo da će njihovi rezultati biti bolji u drugoj polovini godine“, navela je Tošanić Radunović.

Ukupni troškovi zarade i naknade zarada u tih 20 preduzeća iznose 54 miliona EUR, što je 0,5 odsto manje u odnosu na 2019. godinu ili dva odsto više u odnosu na prošlu.

U svim preduzećima je 6,73 hiljade zaposlenih, što je jedan odsto više u odnosu na prošlu godinu.

„Najveće prosječne zarade imaju Elektroprivreda Beograd 1,35 hiljada EUR, koja ima dva zaposlena, zatim To Montenegro 1,22 hiljade EUR, Crnogorski operator tržišta električne energije (COTEE) 1,04 hiljade EUR, dok najniže zarade imaju željeznička preduzeća“, dodala je Tošanić Radunović.

Predstavnik Odjeljenja za borbu protiv korupcije u Ministarstvu kapitalnih investicija, Milorad Milošević, kazao je da su za nešto više od osam mjeseci predali tužiocima 12 informacija o postojanju mogućih krivičnih djela, od kojih se polovina odnosi na moguće zloupotrebe u željezničkim preduzećima.

On je precizirao da se po tri informacije odnose na Montecargo i Željezničku infrastrukturu (ŽICG), a ostalo na Barsku plovidbu, EPCG, Crnogorsku plovidbu i sumnjivi izvoz 2,6 hiljada tona rude boksita iz Nikšića.

„Nijesu ovo nikakve specijalne krivične prijave, niti uzimamo na sebe nešto što je u tuđoj nadležnosti. Mi postupamo tako što priklupljamo informacije, pogotovo kada vidimo potencijalno očigledne zloupotrebe“, objasnio je Milošević.

Odjeljenje je preventivno djelovalo i, prema njegovim riječima, zaustavilo tendere vrijedne od 100 hiljada do 20 miliona EUR, u vezi kompanija u nadležnosti tog Vladinog resora, a u kojim su prepoznali diskriminatorski postavljene uslove.

„Bavili smo se sumnjivom kupovinom i otplatom crnogorskih brodova u Baru i Kotoru, sumnjivim ugovorom o isporuci struje Tosčeliku, partijskom zapošljavanjem na željeznici, pretovaranjem vagona Montecarga i sumnjivom dokumentacijom na tenderima vezano za ŽICG“, objasnio je Milošević.

On je kazao da su za devet prijava dobili potvrdu da su predmeti formirani i otvoreni izviđaji.

„Jedna prijava je odbijena tako što je Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) proslijedilo informaciju Osnovnom tužilaštvu u Nikšiću koje je potvrdilo prethodnu odluku prema nekoj ranijoj prijavi bivših radnika Rudnika boksita u stečaju, dok za dvije informacije nemamo nikakve odgovore“, rekao je Milošević.

On je kazao da se šete po ovim prijavama mjere desetinama miliona EUR.

Ministar kapitalnih investicija, Mladen Bojanić, je odgovarajući na pitanje u vezi sa završetkom radova na autoputu, kazao da nema velikih novosti, ali da je evidnetno da su građevinski radovi blizu završetka.

„U 13 sati imamo sastanak u Vladi kod premijera, kojem će prisustovati predstavnici China Road and Bridge Corporation (CRBC), Monteputa, naše direkcije i tehničke komisije, kako bi sa svih strana razmotrili trenutno stanje“, dodao je Bojanić.

 

Izvor: Mina