Milovan Milić, Odbor direktora, TO Montenegro

ToMontenegro nije ni poletio, a već se našao u problemu. Naime, kako saznaju Dnevne novine iz izvora u novoj aviokompaniji, Milovan Milić je podnio ostavku na mjesto člana Odbora direktora preduzeća ToMontenegro. Dnevne novine su kontaktirale Milića za komentar, ali on nije odgovarao na pozive i poruke novinara. Dan piše i da Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) ne ispituje kupovinu dva aviona za potrebe kompanije Tu Montenegro.

Milić je dugogodišnji pilot, jedini koji je, od sadašnjeg Odbora direktora kompanije ToMontenegro, radio za Montenegro Airlines. Bio je instruktor i u turskom Bora jetu, koji je bankrotirao 2017. i od tada je u kazahstanskom Air Astana. U svojoj bogatoj biografiji, pokrivao je i rukovodeće pozicije u Montenegro Airlines-u, gdje je stekao iskustvo i do srži upoznao crnogorsko i regionalno tržište avijacije. U periodu od 2009. do 2012. godine bio je i u Odboru direktora Montenegro Airlinesa.
Pored Milića, u Odbor direktora su bili izabrani i Filip Radulović, Nebojša Vuksanović, Goran Đurović i Pavle Tripković. Za izvršnog direktora kompanije izabran je Predrag Todorović. Međutim, od svih pomenutih članova, daleko najviše iskustva u avijaciji je imao upravo Milić.
A današnji Dan piše da Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) ne ispituje kupovinu dva aviona za potrebe kompanije Tu Montenegro. Za te avione je isplaćen 21 milion dolara iz osnivačkog kapitala nove državne avio-kompanije. Osnivački kapital za „Tu Montenegro“ uplatila je Vlada iz budžeta.
Iz Agencije su Danu kazali da im Vlada nije tražila mišljenje prije kupovine aviona, niti su od njih tražili da ovu transakciju ispitaju iz Evropske komisije ili poslanici parlamenta. Istakli su da bi bilo cjelishodnije da je nadležno ministarstvo, kao predlagač odluke, tražilo mišljenje Agencije prije donošenja odluke.
“Agenciji do sada nije podnesen zahtjev za davanje mišljenja o prisustvu državne pomoći, niti je podnijeta prijava državne pomoći. Prema tome, ne raspolažemo drugim informacijama osim onim koje su zvanično objavljene na sajtu Vlade, pa se u ovom trenutku ne možemo izjasniti da li je kupovina aviona odrađena suprotno Zakonu o kontroli državne pomoći”, naveli su iz Agenci je.
U odgovorima koje je potpisao član Savjeta Agencije Novo Radović pojašnjeno je da su oni nadležni samo da vrše ocjenu usklađenosti konkretne transakcije sa aspekta Zakona o kontroli državne pomoći. U Agenciji smatraju da je ministarstvo koje je predložilo odluku trebalo da ih pita za mišljenje prije nego što je donijeta.
“Član 10 Zakona o kontroli državne pomoći propisuje da je nadležni državni organ dužan da prije donošenja odluke o individualnoj državnoj pomoći Agenciji podnese prijavu sa dokumentacijom u roku od najmanje 60 dana prije planiranog datuma utvrđivanja, odnosno donošenja odluke. Istim članom je propisano da se predloženi akt može razmatrati samo uz mišljenje Agencije, ali samo mišljenje nije obavezujuće za donosioca odluke. Međutim, navedeni član takođe propisuje da ako u postupku davanja mišljenja utvrdi da se predlogom akta uređuju pitanja dodjele državne pomoći, Agencija može naložiti predlagaču da prije utvrđivanja, odnosno donošenja, akt dostavi Agenciji radi odlučivanja o usklađenosti sa ovim zakonom”, pojasnili su iz Agencije.
Kako su dodali, preliminarno mišljenje Agencije bi bilo da je potrebno preispitati prisustvo državne pomoći bez obzira da li su avioni plaćeni iz budžeta ili su sredstva prenijeta kompaniji kroz osnivački ulog.
“Međutim, u ovom odgovoru se ne možemo direktno izjasniti na vaše pitanje da li je plaćanje aviona državna pomoć. Propisi o državnoj pomoći isključuju prisustvo državne pomoći kod određenih državnih ulaganja, a to su ulaganjau kompanije koje obavljaju djelatnost od opšteg ekonomskog interesa. U vezi sa ovim ukazujemo da bi u konkretnom slučaju vjerovatno teško bio primjenjiv princip da se isključi prisustvo državne pomoći, s obzirom da se djelatnost avio-industrije ne može podvesti pod usluge od opšteg ekonomskog interesa, a navodimo da takva mogućnost nije postojala ni za „Montenegroerlajns”, navodi se u odgovorima koje je potpisao Radović.
Druga situacija, kako je pojasnio, koja isključuje prisustvo državne pomoći, jeste primjena principa u tržišnoj ekonomiji, dok je treća mogućnost da je u konkretnom slučaju prisutna državna pomoć, što bi zahtijevalo sprovođenje postupka od strane Agencije, bilo po službenoj dužnosti ili na osnovu prijave davaoca.
Evropska komisija se nije obraćala Agenciji u vezi sa ovim pitanjem, niti je ranije bila praksa da se direktno uključuje u postupak koji sprovodi Agencija.
“Evropska komisija se uključuje kroz usvajanje izvještaja o ocjeni napretka za konkretno pregovaračko poglavlje, te u vezi sa tim sprovodi i ocjenu konkretnih slučajeva. Međutim, u ovom periodu nije bilo takvih aktivnosti, te zasad nije postavljeno nijedno pitanje od strane Evropske komisije”, saopšteno je iz Agencije.
Iz EK su nedavno saopštili da Agencija treba da procijeni da li je kupovina aviona odrađena u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći.
Izvršni direktor nacionalne avio-kompanije ToMontenegro Predrag Todorović najavio je nedavno prve letove do početka ljeta, kao i da će se kompanija fazno razvijati i poslovati po tržišnim principima.
“Cilj je da se napravi moderna avio-kompanija zasnovana na tržišnim principima i da bude održiva u narednih 10 godina. Ovo je za državu investicija, a ne trošak. Ta dva aviona su baza za našu avijaciju u narednih 10 godina”, rekao je Todorović na nedavnoj konferenciji za novinare.
On je tada rekao i da će 30 miliona eura koje je država izdvojila za kapital kompanije biti dovoljno da se napravi održiv biznis model i da neće biti potrebno da se izdvaja dodatni novac.
Vlada je nedavno kupila i dva aviona Embraer 195 za potrebe nove avio-kompanije ToMontenegro, u vrijednosti od 21,78 miliona dolara.
Izvor: CDM