Tridesettrogodišnja Džemila Osmanović, majka dvoje malo djece od kojih mlađi sin ima pet godina vodi svoju životnu bitku kako bi sačuvala funkciju bubrega i spriječila odlazak na dijalizu koju su joj naši ljekari i predvidjeli bez mogućnosti operacije.

Naime, Džemili jedan bubreg nema funkciju, a drugi ima oštećenja i njegovu funkciju je moguće sačuvati nakon operacije i liječenja u Istanbulu. Za samo liječenje, put i boravak u Istanbulu Džemili je potrebno oko 10.000 eura što ona zbog loše materijalne situacije nije u mogućnosti da obezbjedi jer žive u jako teškim uslovima.
„Porodica moli sve privrednike i ljude dobre volje koji mogu pomoći da to učine uplatom na Džemiline račune koje se nalaze u prilogu vjerujući da će dobrota ljudi dati šansu za život našoj Džemili. Kao porodica zahvaljujemo se Kostantini Vojinović i NVO Izvor života koja nam je pomogla u najtežim trenucima. U prilogu dostavljamo profakturu same operacije. A potrebni su i troškovi puta, boravka i kontrole“, kazala je Džemilina sestra Mirela Dizdarević.