Sveti Luka je jedan od četiri jevanđelista i prvi ikonopisac u Hrišćanstvu – živopisao je prve tri ikone Presvete Bogorodice i ikone Svetih apostola Petra i Pavla. Lično poznavao Bogorodicu, pa se smatra sa su tri ikone sa njenim likom koje je naslikao najpribližnije njenom pravom izgledu. Najpoznatija je “Ikona u ikoni” koja predstavlja Svetog Luku i u perspektivi ikonu Bogorodice koju svetitelj oslikava.

Rođen je u Antiohiji, a izučavao je grčku filozofiju, medicinu i živopis. Nakon susreta sa Hristom, postaje jedan od 70 apostola i šalju ga na propovijed.

Po silasku Duha svetoga na apostole, Sveti Luka se vraća u Antiohiju i sa apostolom Pavlom kreće put Rima, preobraćajući narod u hrišćanstvo. U svojoj 60.godini napisao napisao je Jevanđelje.

Preminuo je u 84.godini života tako što je mučen, a potom obješen o maslinovo drvo u Tebi. Sveti Luka se smatra zaštitnikom medicine, bolnica, apotekara, lekara, bolesnih ljudi i porodica. U narodu je poznato da Luka nije naplaćivao svoje medicinske usluge.

Vjeruje se da njegove mošti imaju isceliteljsku moć. U Crnoj Gori ga slave porodice iz plemena Nikšići i Rovčani.