Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) svakog mjeseca isplaćivao je oko 15.000 eura zatvorenicima koji su bili radno anagžovani, prenose Dnevne novine.

Saglasno podacima Ministarstva pravde svakog mjeseca u ZIKS-u bilo je radno angažovano od 309 do 350 zatvorenika, koji su za to primali naknadu za rad u iznosu od 30 odsto minimalne neto zarade.
U izvještaju ministarstva se navodi da je prošle godine od ukupno 1.758 lica koja su bila na izdržavanju kazne u ZIKS-u, primljeno je 817 povratnika, odnosno 46 odsto od ukupnog broja.
Prema podacima najčešća krivična djela i prekršajna djela za koja su bili osuđeni zatvorenici su protiv imovine 405, protiv života i tijela 177, protiv zdravlja ljudi 144, protiv javnog reda i mira 137, protiv bezbjednosti javnog saobraćaja 57.
Tokom prošle godine pokrenuto je 627 disciplinskih postupaka u odnosu na zatvorenike i izrečene su 582 mjere (najčešća mjera upućivanje u samicu). Sredstva prinude su upotrebljena 24 puta.
Velika pažnja se posvećuje poslovima tretmana i reintegracije zatvorenika. Ovi poslovi podrazumijevaju ispitivanje socijalnog statusa, kriminološka, medicinska, psihološka i druga ispitivanja ličnosti zatvorenika u cilju njihovog optimalng tretmana.
Poslove tretmana obavlja 40 službenika i 19 instruktora za rad.