Mladi NK

 

Inspekcija za slatkovodno ribarstvo i ovlašćene institucija izvršile su ispitivanje kvaliteta vode i opstanak ribe u potoku Mačak i jezeru Liverovići i konstatovali da mutnoću vode ne utiče na opstanak ribe.

Komunalne inspekcije su izašle na teren zbog prijave kompanije Uniprom koja tvrdi da ogromne bujice vode, uzrokovane velikm količinom padavina ove godine, provaljuju kroz stare radove rudnika Boksita koji nije u funkciji i da kroz ulazni potkop Seoca izbijaju na površinu platoa.
Kroz podzemne prostorije jame Biočki stan u martu je došlo do jakog prodora atmosferskih voda sa slivnih površina okolnih brom da i iste su prolazeći kroz jamu, gdje se vrši eksploatacija rude boksita prošle do platoa Seoca i ulile se u potok Mačak i jezero Liverovići.

Inspekcija je konstatovala da bujičin potok na platou Seoca sadrži povećan broj suspendovanih čestica kaoiI mutnoću dok su ostali parametric u krugu normale. U vod iz potoka Mačak, parametri takođe ne prelaze maksimalne dozvoljene koncentracije, dok u Unipromu tvrde da ovi parametri imaju nižu vrijednost.
Organizacija Župa u srcu će zauzeti stav i djelovati kad dobije zvanične izvještaje inspekcija koje su obišle pogođeno područje Župe. Što se tiče izvještaja CETI-ja u njega vjerujemo isto koliko i u njihove tvrdnje 2008. godine kad su nas isti uvjeravali da uništavanje eksploziva nije opasno po Župu i Župljane. Tako na desetogodišnjicu ovog događaja dođe novo uvjeravanje da su ribe bezbjedne.