Vlada je danas usvojila dopune Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period od 2015. do 2020. godine, kojima se predviđa formiranje centara u Nikšiću i Bijelom Polju, prenose Vijesti.

„Dopunama su definisana četiri centra za upravljanje otpadom – Podgorica, Bar, Nikšić i Bijelo Polje, od kojih centri u Podgorici i Baru već funkcionišu kao međuopštinski i razvijaju se u skladu sa važećim Državnim planom upravljanja otpadom“, navodi se u saopštenju nakon sjednice Vlade.
Učesnici u raspravi su naveli poseban značaj formiranja centara za upravljanja otpadom u Nikšiću i Bijelom Polju, pri čemu će biti obezbijeđena regionalnu pokrivenost za komunalni otpad i predviđen prostor, shodno specifičnostima lokalne privrede i međuopštinske saradnje, za upravljanje drugim vrstama čvrstog otpada.
Vlada je usvojila i Informaciju o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za drugi projekat energetske efikasnosti u Crnoj Gori (MEEP 2) i prihvatila ugovor o zajmu.
„Planirano je da se kreditna sredstva u iznosu od šest miliona eura koriste za primjenu mjera energetske efikasnosti i poboljšanja uslova boravka u 18 zdravstvenih objekata“, dodaje se u saopštenju.